Nizip OSB’de doğal gaz dağıtım faaliyeti GAZDAŞ tarafından gerçekleştirilecektir.