Hakkımızda

1991 yılında adı konulan, Nizip Organize Sanayisinin alt yapısı ve yapımı 2004 yılında ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Altyapı ve elektrik hatları tamamlanmıştır. Toplam 989 dönüm arazi üzerine kurulu olan Nizip Organize Sanayisinin alanı içerisinde 488 dönüm arazi  7 dönüm ile 44 dönüm arasında farklı büyüklüklerde 37 adet sanayi parseli olarak ayrılmıştır. Ayrıca idari tesis alanı, resmi kurum alanı, spor alanı, sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı ve yeşil alanlar planlanmıştır. 

37 adet sanayi parselinin tahsisi yapıldı. Sanayi parsellerinden 25 tanesi üretime geçmiş olup 7 firma İskan Belgesi alıp fiili olarak çalışmaktadır. Parsellerden 6 tanesinin projelendirme ve inşaat süreci devam etmektedir. Ayrıca hali hazırda Ticari Alanda faaliyet gösteren 1 firma da üretime devam etmektedir. (Toplam: 38 parsel)

Toplam 38 parseli bulunan Nizip Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmaların 27 tanesi  orta-büyük ölçekte olup 2020 – Ekim ayı itibari ile 1600 kişi istihdamı bulunmaktadır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alan çalışmaları mevcut bölgenin karşısında bulunan 1250 dönümlük alanda 2014 yılında başlamış olup belirli aşamalardan geçtikten sonra 21.08.2014 tarihi itibari ile yer seçimi kesinleşmiştir. Rızaen satışlarla 460 dönüm arazi alımı gerçekleşmiş, 480 dönüm mera arazisinin vasıf değişikliği yapılmış kalan 330 dönüm arazi için kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. İmar planı yapımına yönelik hali hazır harita çalışması, jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları bitirilmiş olup, İlave Osb İmar Planı  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan için ihdas edilen alanların onaylı imar planına göre ihdas, tevhit, ifraz ve terk edilmesini içeren parselasyon planı dosyası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. 2019 Şubat ayı itibari ile ilave alan için yatırımcılarımızla arsa tahsis sözleşmesi yapılmıştır. Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı yaklaşık 1250 dönüm arazi; 5 dönüm ile 170 dönüm arasında değişen 55 sanayi parseli olarak planlanmıştır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan altyapı uygulama projeleri Bakanlık onayıyla hali hazır durumda olup 18.07.2019 tarihinde altyapı uygulama yapım işi ihalesi Yönetim Kurulunca yapılmıştır. YETİMOĞLU MADENCİLİK YAĞ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,  8.300.000,00 TL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. İlgili müteahhit firmaya 06.08.2019 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup  alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır.İhale kapsamında yol, içme suyu, atık su, yağmursuyu ve telekom altyapısı imalatları tamamlanacaktır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Altyapı Uygulamaları Yapım İşi için herhangi bir Bakanlık kredisi kullanılmamış olup kendi öz kaynaklarımızla yapım işi yürütülmektedir.