Hakkımızda

1991 yılında adı konulan, Nizip Organize Sanayisinin alt yapısı ve yapımı 2004 yılında ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Altyapı ve elektrik hatları tamamlanmıştır. Toplam 989 dönüm arazi üzerine kurulu olan Nizip Organize Sanayisinin alanı içerisinde 488 dönüm arazi 7 dönüm ile 44 dönüm arasında farklı büyüklüklerde 37 adet sanayi parseli olarak ayrılmıştır. Ayrıca idari tesis alanı, resmi kurum alanı, spor alanı, sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı ve yeşil alanlar planlanmıştır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesinde, 2022 – Ocak ayı itibari ile 1700 kişi istihdamı bulunmaktadır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alan çalışmaları mevcut bölgenin karşısında bulunan 1250 dönümlük alanda 2014 yılında başlamış olup belirli aşamalardan geçtikten sonra 21.08.2014 tarihi itibari ile yer seçimi kesinleşmiştir. Rızaen satışlarla 460 dönüm arazi alımı gerçekleşmiş, 480 dönüm mera arazisinin vasıf değişikliği yapılmış kalan 330 dönüm arazi için kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. İmar planı yapımına yönelik hali hazır harita çalışması, jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları bitirilmiş olup, İlave Osb İmar Planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan için ihdas edilen alanların onaylı imar planına göre ihdas, tevhit, ifraz ve terk edilmesini içeren parselasyon planı dosyası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. 2019 Şubat ayı itibari ile ilave alan için yatırımcılarımızla arsa tahsis sözleşmesi yapılmıştır. Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı yaklaşık 1250 dönüm arazi; 5 dönüm ile 170 dönüm arasında değişen 55 sanayi parseli olarak planlanmıştır. (Toplam : 93 parsel – 225 Hektar Alan)

93 adet sanayi parselinin tahsisi yapıldı. Sanayi parsellerinden 27 tanesi üretime geçmiş olup 8 firma İskan Belgesi alıp fiili olarak çalışmaktadır. Parsellerden 15 tanesinin projelendirme ve inşaat süreci devam etmektedir.

Ayrıca hali hazırda Ticari Alanda faaliyet gösteren 1 firma da üretime devam etmektedir.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan altyapı uygulama projeleri Bakanlık onayıyla hali hazır durumda olup;

– 18.07.2019 tarihinde altyapı inşaatı uygulama yapım işi ihalesi Nizip OSB Yönetim Kurulu’nca yapılmıştır. Yetimoğlu Madencilik Yağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., 8.300.000,00 TL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. İhale kapsamında yol, içme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı tamamlanmıştır.

– 21.06.2021 tarihinde elektrik – telekom altyapı uygulama yapım işi ihalesi Nizip OSB Yönetim Kurulu’nca yapılmıştır. Çetin Elektrik – Şerif Çetin, 9.900.000,00 TL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. İhale kapsamında elektrik ve telekom altyapısı tamamlanmıştır.

– 21.06.2021 tarihinde kilitli parke döşeme yapım işi ihalesi Nizip OSB Yönetim Kurulu’nca yapılmıştır. NSB Taahhüt İnşaat San. ve Tic. A. Ş., 1.020.600,00 TL bedel ile ihaleyi kazanmıştır. İhale kapsamında 1.etap, 20.000 m² kilit taşı döşemesi tamamlanmıştır.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi İlave OSB alanında yapılan tüm altyapı uygulamaları yapım işleri için herhangi bir Bakanlık kredisi kullanılmamış olup kendi öz kaynaklarımızla altyapı uygulamaları yapım işleri tamamlanmıştır.