Ruhsat İşlemleri

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)

 • Başvuru Dilekçesi.
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi.
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Tapu Sureti veya Kira Sözleşmesi
 • Vergi Levhası
 • Kapasite Raporu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi(*)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • İş Akış Şeması ve Açıklamalı Proje Özeti( Ek-1)
 • İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi veya Risk Değerlendirme Raporu
 • İşletmenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınacak yazı
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınacak Rapor İtfaiye Raporu
 • Nizip Toplum Sağlığı Merkezi’nden alınacak Kurum Görüşü Yazısı (*)
 • Şirket Ortaklarının İmza Sirküsü
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi* veya Görevlendirme yazısı
 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgah

(*) İşaretli Belgeler Nizip Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden alınacaktır.