Nizip Organize Sanayi Bölgesi

1991 yılında adı konulan, Nizip Organize Sanayisinin alt yapısı ve yapımı 2004 yılında ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Altyapı ve elektrik hatları tamamlanmıştır. Toplam 989 dönüm arazi üzerine kurulu olan Nizip Organize Sanayisinin alanı içerisinde 488 dönüm arazi 7 dönüm ile 44 dönüm arasında farklı büyüklüklerde 32 adet sanayi parseli olarak ayrılmıştır. Ayrıca idari tesis alanı, resmi kurum alanı, spor alanı, sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı ve yeşil alanlar planlanmıştır.

32 adet sanayi parseli tahsisi yapıldı ve alan çalışması başlatıldı. Ayrıca (18+5) tanesi üretime geçti, 5 tanesinin inşaatı tamamlanmış, 1 parselde inşaat süreci devam etmekte olup, 3 parselde projelendirme ve ruhsat işlemleri devam etmektedir.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alan çalışmaları mevcut bölgenin karşısında bulunan 1300 dönümlük alanda 2014 yılında başlamış olup belirli aşamalardan geçtikten sonra 21.08.2014 tarihi itibari ile yer seçimi kesinleşmiştir. Rıza en satışlarla 460 dönüm arazi alımı gerçekleşmiş, 480 dönüm mera arazisinin vasıf değişikliği yapılmış kalan 330 dönüm arazi için kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. İmar planı yapımına yönelik hali hazır harita çalışması tamamlanmış olup jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı yaklaşık 1000 dönüm arazi; 10 dönüm ile 100 dönüm arasında değişen 40-45 sanayi parseli olarak planlanacaktır. planlaması yapılacak olan arazilerin  ön tahsisi yapılmıştır.